Zoeken

mag een houtkachel nog wel?


Deze vraag krijgen we vaak , ook na het besluit van de staatssecretaris Stientje van Veldhoven dat houtkachels niet verboden gaan worden.


Stukje achtergrond, open haarden, alles branders, oude houtkachels stoten veel schadelijke stoffen uit. En als de gebruiker ook nog eens niet zo goed kan stoken worden dit hele vieze schoorstenen die niet alleen veel stank opleveren ,slecht zijn voor het milieu maar voor mensen met ademhalingsproblemen serieuze gezondheidsproblemen kunnen opleveren.


In Nederland is nagenoeg niets geregeld om overlast aan te pakken, als stoker moest je of een rookkanaal hebben wat niet voldeed aan het bouwbesluit of je houtkachel als vuilverbrander gebruiken wilde een gemeente mogelijkheden hebben tot ingrijpen


In ons omringende landen is al jaren wetgeving rond houtstoken. In Duitsland krijg je gewoon een stookverbod als je teveel overlast veroorzaakt.


Brussel heeft uiteindelijk wel EU regels opgesteld (de zgn Ecodesign norm) maar die gaat pas in 2022 in werking.


Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft nu besloten dat in Nederland de Ecodesign norm versneld wordt ingevoerd nl op 1 januari 2020.


Dat is goed nieuws maar lost zeker niet alle problemen op! De invloed van de stoker is namelijk heel groot.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft gemeenten en de kachelbranche wel opgeroepen veel meer aan voorlichting te doen maar, helaas, heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven niet besloten dat houtkachels alleen nog maar verkocht mogen worden door gespecialiseerde bedrijven die heel veel doen aan stookbegeleiding, stookcursussen geven etc.

Gemeenten krijgen wel hulpmiddelen om te controleren of een overlastgever de normen overtreedt maar dit is achteraf.

Eerst moet iemand klagen, moet de gemeente daadwerkelijk constateren dat de stoker overlast geeft voor er ingegrepen kan worden. En met hoeveel prioriteit zullen gemeenten dit gaan oppakken....


Bij Skantiek zijn we daarom zelf gestart met informatieavonden in wijken te geven. Onze 6 pijlers zijn:

1. Wat is goed hout

2. Hoe stook je een houtkachel goed

3. Goede kachel, goed rookkanaal, goed vegen

4. houtrook katalysator

5. Weersomstandigheden

6. herhalings cursus, informatie geven over laatste ontwikkelingen in houtkachel land


als alle 6 pijlers goed zijn zal een houtkachel geen overlast meer geven.


Waar wij groot voorstander van zijn is deze 6 pijlers in een soort stookbrevet te gieten. Dan kunnen gemeenten in de APV opnemen dat een houtkachel gebruikt mag worden.


Hiermee bereikt een gemeente dat er , preventief, geen overlast komt door slecht stookgedrag en/of slechte installaties. En dat mensen een houtkachel heel goed kunnen gebruiken om flink op hun gasrekening te besparen!


Win-win-win-win, geen overlast, de sfeer en gezelligheid van een prachtige houtkachel ,een forse bijdrage aan minder gas én veel lagere gasrekening!


Wilt u ook 4 keer winnen? Maak een afspraak voor een bezoek.

026-4742081 of info@skantiek.nl68 keer bekeken

Bezoekadres - Drielse Rijndijk 85 - 6665LR  -  Driel - tel. 026-4742081 - info@skantiek.nl

De website is met zorg samengesteld maar aan website prijzen kunnen geen rechten ontleend worden. De prijzen in de showroom zijn leidend.